Return to Article Details 2-АЦИЛ(АРОИЛ)-1,1,3,3-ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДЫ. 7. СИНТЕЗ 4-АМИНО-1-АРИЛ-6-ГАЛОГЕН-1-ГИДРОКСИ-3-ОКСО-2,3-ДИГИДРО-1<i>H</i>-ПИРРОЛО[3,4-<i>c</i>]ПИРИДИН-7-КАРБОНИТРИЛОВ Download Download PDF