Return to Article Details 3-НИТРО-2-(ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ)-2<i>H</i>-ХРОМЕНЫ В РЕАКЦИИ С АЗИДОМ НАТРИЯ: СИНТЕЗ 4-(ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ)-2,4-ДИГИДРОХРОМЕНО[3,4-<i>d</i>][1,2,3]ТРИАЗОЛОВ Download Download PDF